تلفن: ۸۸٩٩۵١١٠-٠٢١
امروز: دوشنبه 04 بهمن 1400
| پرتال مشتریان
کارشناس مالی
مهارت های عمومی

• بسیار امین و مسئولیت پذیر
• دارای دقت بالا
• دارای نظم در انجام و نگهداری اسناد
• توانایی تحقیق و توسعه

مهارت های تخصصی

• تسلط بر دانش اصول حسابداری
• تسلط بر Excel و Word
• آشنایی با نرم افزارهای مالی
• آشنا به قوانین مالیاتی، تجارتی و امور سهام

وظایف

• ثبت اسناد و تهیه گزارشات مورد نیاز سازمان در حوزه مالی
• آشنایی با تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی
• آشنایی بر تحریر دفاتر قانونی
• کنترل حساب های بانکی و ضمانتنامه بانکی
• محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات
• ارزیابی برنامه های مالی
• مدیریت بودجه شرکت