تلفن: ۸۸٩٩۵١١٠-٠٢١
امروز: دوشنبه 04 بهمن 1400
| پرتال مشتریان
 

عنوان شغلی
رشته تحصیلی
جنسیتبرنامه نویس
مهندسی کامپیوتر
زن/مرد

مهندسی IT


کارشناس مالی
حسابداری
زن/مرد


کارشناس استقرار
مهندسی برق/الکترونیک
مرد


منشی
رشته های علوم پایه
زن


کارشناس فروش
مهندسی صنایع
زن/مرد

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق

مهندسی الکترونیک

رشته های مدیریتی